Kezdőlap Translation Fordítás Übersetzungen SDL Trados technológia Tech-Lingua Webshop
EXPERTISE AND CUTTING-EDGE TECHNOLOGY
hu en de

TMLAB

TMLAB FORDÍTÁSMENEDZSMENT RENDSZER

Minőségbiztosítás

A fordítási folyamat utolsó fázisaként a fordításokat minden esetben házon belül (is) ellenőrizzük, ezáltal biztosítva, hogy a megrendeléskor rögzített elvárásoknak/ követelményeknek teljes egészében megfelelnek.


Amennyiben azt a Megrendelő igényli, a végső ellenőrzés előtt a fordításokat nyelvi és/vagy szakmai lektorálásnak vetjük alá. Ez különösen indokolt olyankor, amikor a végtermék on-line vagy nyomtatott formában kerül megjelentetésre (pl. honlapokon, folyóiratokban, vállalati újságokban, nyomtatott kézikönyvekben stb.).


A házon belüli ellenőrzés során lehetőség szerint az SDL Trados technológia nyújtotta minőségbiztosítási funkciókat alkalmazzuk.

 

Ellenőrizzük, hogy:

  • a fordítási projekt valamennyi fájlja lefordításra került-e
  • a fájl(ok) minden mondata lefordításra került-e
  • a Megrendelő által megadott, a munka kezdetén egyeztetett vagy a munka során kialakított terminológia (szóhasználat) következetesen került-e alkalmazásra
  • amennyiben a Megrendelő úgy kérte, hogy bizonyos részek ne kerüljenek fordításra, ezek forrásnyelven maradtak-e
  • a célnyelvű fájl(ok) szerkesztettsége, fájlformátuma megegyezik-e (vagy nem szerkeszthető fájlok esetén hasonló-e) a forrásnyelvű fájljáéval
  • a célnyelvnek megfelelő központozási szabályok kerültek-e alkalmazásra
  • a forrásnyelvű szövegben található számok, dátumok, időpontok a célnyelv szabályainak megfelelően kerültek-e lokalizálásra (pl. HU: 1.000.000 – EN: 1,000,000)
  • a fordítás megfelel-e teljes egészében a megrendeléskor esetleg külön meghatározott speciális követelményeknek (pl. a különböző fordítási sorok ne legyenek hosszabbak, mint a forrásnyelvben)
Copyright © 2010 - 2013 TECH-LINGUA